Általános forgalmi adó változása 2016. január 1-től

Év elejétől az általános forgalmi adó törvényben is találhatunk változásokat. Nézzük át, melyek ezek az új vagy módosult szabályozások.

2016. január 1-től a csoportos adóalanyiságra vonatkozó szabályok szempontjából nem minősülnek kapcsolt vállalkozásoknak azok az adóalanyok, amelyek kizárólag azért minősültek kapcsolt vállalkozásnak, mert a magyar állam vagy önkormányzat közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik bennük.

Nagy változás 2016. január 1-től az időszakos elszámolású ügyletek kapcsán az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja.

Az új előírásokat a 2015. december 31-ét követően kezdődő elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakokra kell először alkalmazni, amelyeknél a fizetés esedékessége vagy a számla kibocsátásának időpontja december 31-ét követő időpont.

Az időszakos elszámolású ügyletekről bővebben itt olvashat.

2016. január 1-től módosul az adólevonási jog érvényesítésének lehetősége is.

Januártól a levonási jog érvényesítése a keletkezés évében, valamint az azt követő naptári évben (két éves korlát!) lehetséges. A késve érkezett számlákra vonatkozóan az adólevonási jogot eddig a keletkezés évétől számított elévülési időn belül bármikor gyakorolhatta az adóalany.

A két éves időkorláton túl, de az elévülési időn belül a levonható általános forgalmi adót az önellenőrzés keretein belül a keletkezés időszakában érvényesítheti az adóalany.

A fordított adózás alá eső ügyleteknél, valamint az import áfánál a főszabálytól eltérően az előzetesen felszámított általános forgalmi adót abban az adó-megállapítási időszakban vonhatja le, amikor a fizetendő adót meg kell állapítani. A rendelkezést a 2016. január 1-e után keletkezett adólevonási jognál kell először alkalmazni.

2016. január 1-től mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól a nemzetközi légi személyszállítási szolgáltatást nyújtó adóalany. Ennek feltétele, hogy a szolgáltatásról egyéb számviteli bizonylatot állít ki. Természetesen, ha a szolgáltatás igénybevevője számlát kér, úgy azt ki kell állítania.

2016. január 1-től 27%-ról 5%-ra csökken a következő termékek, szolgáltatások esetében az általános forgalmi adó:

  • sertés tőkehúsok értékesítése
  • új építésű házak és lakások értékesítése

Az új lakóingatlan értékesítés esetében az új adómérték az alábbi esetekre vonatkozik:

  • többlakásos lakóingatlan esetében a maximum 150 négyzetméteres hasznos alapterületű lakások értékesítésére
  • egylakásos lakóingatlanok esetében a maximum 300 négyzetméteres hasznos alapterületű lakások értékesítésére

Az áfa törvény rendelkezései szerint lakóingatlan a lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan.

Nem minősül lakóingatlannak a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség még akkor sem, ha az a lakóépülettel egybeépült, így különösen: a garázs, a műhely, az üzlet, a gazdasági épület.

Az új, 5%-os adómérték azokra a már megépült ingatlanokra is vonatkozhat, amelyek ugyan már megépültek, de a használatbavételi engedélyük még nem emelkedett jogerőre, vagy a használatba vétel és az értékesítés között a két év nem telt el.

A kormány döntése alapján a magán építkező a 300 négyzetméternél nem nagyobb új lakóingatlan építéséhez kapcsolódóan a számlával igazolt építőanyag 27% -os általános forgalmi adóját maximum 5 millió forint összegig visszaigényelheti.

A visszaigénylést várhatóan a saját bankszámlát vezető banknál kell kezdeményezni. Ide nyújtja be a magánszemély a számlákat, majd az államkincstár erre a bankszámlára utalja vissza a visszaigényelt (maximum 5 millió) forintot.

Januártól azoknak a magánberuházóknak akik 300 négyzetméternél kisebb ingatlant építenek, nem kell építési engedélyt kérniük. Ezekben az esetekben ingyenes építési bejelentési kötelezettségük keletkezik mind az építkezés megkezdésekor, mind az építkezés befejeztével.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük