Megbízható adózó – kockázatos adózó

A 2016. január 1-től módosuló 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről új előírásként értelmezi az adózói minősítést.

Az adóhatóság és a vámhatóság a cégbejegyzésre kötelezett és áfaregisztrált adózókat negyedévente különböző ismérvek alapján minősíteni fogja.

A minősítést első alkalommal 2016. első negyedévében készíti, melyről a hatóság értesítést küld az adózó részére.

Abban az esetben, ha az adózó minősítése a későbbiek során nem változik, új értesítést az adóhatóság nem küld.

A minősítés lekérdezésére az adóalanynak az ügyfélkapun keresztül lesz lehetősége. Amennyiben nem ért egyet a minősítéssel,kifogással élhet, melyet az állami adó – és vámhatósághoz nyújthat be. A kifogást 6 hónapon belül kell benyújtani, a határidő jogvesztő.

Összeolvadás, vagy beolvadás esetén a jogutód csak abban az esetben minősülhet megbízható adózónak, ha minden jogelődje is megbízható volt.

Különválás, kiválás és átalakulás esetén a jogutód és a jogelőd minősítése azonos marad.

Megbízható adózó
2016. január 1-től megbízható adózónak minősül, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

 • Legalább három éve folyamatosan működik
 • A tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság által megállapított összes adókülönbözet nem haladja meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének (befizetett összes adó) 3%-át
 • A tárgyévben és az azt megelőző öt évben az adóhatóság nem indított ellene végrehajtási eljárást
 • A tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt (nem áll) csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt
 • Nem rendelkezik 500.0000 forintot meghaladó adótartozással
 • A tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt (nem áll) adószámfelfüggesztés hatálya alatt amiatt, hogy bevallási, illetve adófizetési kötelezettségének nem tett eleget
 • A tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt (nem áll) adószámtörlés hatálya alatt
 • Az adózó terhére az adó- és vámhatóság a tárgyévet megelőző két évben kiszabott mulasztási bírság összege nem haladta meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének (befizetett összes adó) 1%-át
 • A tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt (nem áll) fokozott adóhatósági felügyelet alatt
 • Nem minősül kockázatos adózónak

A megbízhatónak minősített adózók előnyt is élveznek majd az adó- és vámhatóságnál:

 • A megbízhatónak minősített adózónál az ellenőrzési határidő nem lehet hosszabb 180 napnál.
 • A megbízható adózót bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén első alkalommal csak felszólítja az adóhatóság a kötelezettség teljesítésére. Ez alól kivételt képez a foglalkoztatotti bejelentés, valamint az EKÁR rendszer bejelentési kötelezettsége. Ezek elmulasztása esetén azonnali bírság is kiszabható.
 • A megbízható adózó terhére kiszabott mulasztási bírság az általános szabályok szerint kiszabható bírság maximum 50%-ig terjedhet.
 • Amennyiben az adóhatóság adóbírságot szab ki, az adózó az általános szabályok szerinti adóbírság legfeljebb 50%-át fizeti meg.
 • Kedvezőbb mulasztási és adóbírság nem állapítható meg abban az esetben, ha az adózó az eljárás során a megbízható adózói minősítését is elveszíti.
 • A megbízható adózó automatikus, 12 havi pótlékmentes részletfizetésre jogosult, ha a tartozása nem haladja meg az 500.000 forintot.
 • A megbízható adózó a visszaigényelt általános forgalmi adót 2017. január 1-től legkésőbb a 45. napon, 2018. január 1-től pedig legkésőbb a 30. napon visszakapja. Az általános visszautalási határidő jelenleg 75 nap.

Következő cikkünkben a kockázatos adózónak minősítés ismérveit mutatjuk be.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük