2018-as adótörvény változások – Új adózás rendje 2.

 1. január 1-től az adózás rendjéről szóló törvényt három új, az adóigazgatási eljárásokra vonatkozó törvény váltja fel.

Előző cikkemben a teljesen új szabályokat vettük végig.

Ebben a cikkben nézzük át a módosuló szabályokat

 1. január 1-től hivatalosan is él a cégkapu. 2018. december 31-ig az ÁNYK is működni fog párhuzamosan a cégkapuval.

 Adóhatóság előtti képviselet:

 • eseti megbízásnál bármely, képviseletre alkalmas nagykorú személy képviselheti az adózót
 • állandó meghatalmazás esetén a jogi személyeket és egyéb szervezeteket kizárólag a törvényben nevesített szakmai kör képviselheti, viszont a természetes személyt bárki képviselheti.
 • az adóhatóság visszautasíthatja a képviselő eljárását

 Ellenőrzések fajtái:

 • adóellenőrzés, mely határozattal zárul, ellenőrzéssel lezárt időszak keletkezik, valamint az időszakra ismételt ellenőrzés végezhető
 • jogkövetési vizsgálat, mely iratbetekintéses vizsgálat, ami nem zárul határozattal, kivéve, ha jogkövetkezményt állapít meg

 Az adóhatósági eljárás akadályozása esetén eljárási bírság szabható ki (mértéke minimum 10 ezer Ft, maximum 500 ezer Ft/1.000 ezer Ft).

Ellenőrzésre nyitva álló határidők:

 • adóellenőrzés, ismételt ellenőrzés: 90 nap/120 nap (legnagyobb adózók), mely 90 nappal meghosszabbítható
 • jogkövetési vizsgálat: 30 nap, mely 30 nappal meghosszabbítható

Ellenőrzés időtartama nem haladhatja meg:

 • 180 napot – cégbejegyzésre nem kötelezett adózó (kivéve csoportos adóalany és az áfa regisztrációra kötelezett adóalany), valamint a megbízható adózó esetében
 • 365 napot – minden egyéb esetben

Az adóhatóság megállapítására 30 napon belül lehet észrevételt tenni. A 30 napos határidő jogvesztő.

A késedelmi pótlék mértéke nem változott, de 5000 Ft alatt nem írják elő.

Mulasztási bírság:

 • általános bírság természetes személy esetén 200 ezer Ft, egyéb esetben 500 ezer Ft (nem változott)
 • a kiemelt jelentőségű kötelezettségek megsértésére egyedi szabályok vonatkoznak majd (pl. EKAER)
 • kockázatos adózónál a bírság összege a kiszabható bírság maximum 130%-a (eddig 150% volt)
 • a bírság kiszabása előtt hiánypótlásra szólítanak fel. Kivéve pl. a biztosított bejelentése
 • bizonyos mérlegelési szempontok alapján lehetőség van a bírság mérséklésére vagy akár mellőzésére is

Feltételes adóbírság kedvezmény: abban az esetben, ha az adózó lemond a fellebbezési jogáról és az adókülönbözetet megfizeti, 50%-ban mentesülhet az adóbírság alól.

A részletfizetési kérelem szabályai is kedvezőbbek lesznek. Automatikus, pótlékmentes részletfizetés kérhető évente 1 alkalommal

 • 500 ezer Ft-ot meg nem haladó adótartozásra (eddig 200 ezer Ft volt)
 • 12 havi részletre (eddig 6 hónap volt)

Módosulnak a jövedelem letiltások szabályai is.

2018 január 1-től munkáltatói kötelezettség a letiltás bejelentése a NAV részére. Az adós tájékoztatása mellett 15 napon belül a NAV-ot is értesíteni kell az alábbi adatokról:

 • a havonta letiltható jövedelem összege
 • a letiltást befolyásoló egyéb körülményekről (pl. egyéb letiltásokról)
 • a bejelentett adatokban bekövetkező változásokról (pl. a munkavállaló kilépéséről)

Megszűnik a munkáltatói adómegállapítás, mely már a 2017-es évről készítendő adóbevallásokat is érinti.

Megszűnik az adószám felfüggesztés intézménye. Az adóhatóság a folyamatban levő adószám felfüggesztéseket hivatalból, határozattal megszünteti.

Megszűnik a fokozott adóhatósági felügyelet (KOCKERD). Az adóhatóság a folyamatban levő eljárásokat hivatalból, határozat kiadása nélkül megszünteti.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük