Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (tőketámogatás 1.) (A foglalkoztatási támogatásokról a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény)

Ebben a cikkben a vállalkozóvá válást elősegítő támogatások közül a tőkejuttatás formájával foglalkozunk.

A tőkejuttatásként igényelhető támogatás összege területenként eltérhet, ezért kérjük, érdeklődjön a helyi Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci Osztályánál.

A pályázaton azon személyek vehetnek részt, aki regisztrált munkanélküli és legalább 1 hónapja álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesül.

Feltételek, melyek szükségesek a támogatás igényléséhez

 1. azok részesülhetnek a támogatásban, akik önmaguk gondoskodnak a foglalkoztatásukról az alábbi formák valamelyikében
  1. egyéni vállalkozás
  2. újonnan induló társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjaként. A személyes közreműködést a társaság létesítő okiratában is rögzíteni kell. Betéti társaság esetében a beltag részesülhet támogatásban. A támogatott tag vagyoni hozzájárulásának legalább 51%-nak kell lennie.
  3. mezőgazdasági őstermelő. Őstermelő esetében feltétel, hogy az őstermelői tevékenységet a kérelmező a támogatásról szóló döntés kézhezvétele után kezdi meg, valamint a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül nem volt őstermelő
 2. a kérelmezőnek rendelkeznie kell a vállalkozás pénzügyi terveit bemutató legalább 3 évre kiterjedő üzleti tervvel
 3. a kérelmezőnek rendelkeznie kell a beruházás költségeinek legalább 20%-val (önerő). Egyéb forrásból származó támogatás és banki hitel nem vehető figyelembe a saját forrás igazolásához
 4. a kérelmezőnek rendelkeznie kell (esetleges kötelezettség szegés miatt) anyagi biztosítékkal, vagyis engedélyeznie kell az azonnali beszedési megbízás lehetőségét a bankszámlájára
 5. a kérelmezőnek vállalnia kell, hogy 3 évig fenntartja a vállalkozását és gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról
 6. a kérelmezőnek csatolnia kell a szerződés megkötéséig a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat (egyéni vállalkozói igazolvány vagy egyéni vállalkozás nyilvántartásba vétel, őstermelői igazolvány, gazdasági társaságot bejegyző végzés stb.)
 7. a kérelmezőnek vállalni a kell, hogy a szerződésben meghatározott időpontig a beruházást megvalósítja

A támogatás Budapest területén legfeljebb 2 millió forint vissza nem térítendő támogatás, mely nem haladhatja meg a beruházási költség nettó értékének 80%-át, amennyiben a támogatottnak nincs áfa levonási joga, úgy a bruttó érték 80%-át.

A támogatást elbíráló a maximum összegnél kisebb támogatást is megítélhet.

A pályázó a beruházást a pályázat benyújtását követő naptól saját kockázatra megkezdheti. A támogatás oda nem ítélése, vagy csökkentett mértékben való odaítélése miatt kártérítési igénnyel nem élhet.

A támogatás az alábbi tételekre vonatkozóan igényelhető

 1. vagyoni értékű jogok
 • tartós földhasználat
 • bérleti díj (maximum fél évre, amennyiben a bérlet folyamatosan fennáll) Hozzátartozók közötti ingatlan bérlet nem támogatható!
 1. immateriális javak (a teljes beruházás 50%-a)
 • szoftver termékek vásárlása (csak a vállalkozással összefüggő program)
 • weboldal (maximum bruttó 250 ezer Ft)
 1. ingatlanok (Az ingatlannak tehermentesnek kell lennie. Ingatlan vásárlás esetén, a vásárolt ingatlan székhelyként vagy telephelyként be kell jegyezni és hasznosítani is kell. Lakóingatlan vásárlás, valamint hozzátartozótól való ingatlan vásárlást nem támogatnak)
 • épület, egyéb építmény (műhely, üzlet, iroda)
 • földterület, erdő, ültetvény
 1. gépek, berendezések, eszközök (hozzátartozóktól való vásárlás nem lehetséges)
 • gépek
 • számítástechnikai berendezések
 • műszaki berendezések
 • irodai berendezések
 • személygépjármű (csak abban az esetben, ha a vállalkozás tevékenysége a személyszállítás vagy a gépjárművezetői oktatás)
 • haszongépjármű
 • tenyészállatok
 1. forgóeszközök (legfeljebb bruttó 250.000 Ft-ig. Hozzátartozói vásárlás ebben az esetben sem lehetséges)

Gazdasági társaságok esetében a beszerezni kívánt eszközök fedezetét (saját forrást és a pályázati forrást is) vagyoni betétként a gazdasági társaság rendelkezésére kell bocsátani, valamint a cégbíróságnál jegyzett tőkeként be kell jegyeztetni.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük