AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

Az egyéni vállalkozóról, valamint az egyéni cégekről a 2009. évi CXV. törvény rendelkezik.

Az egyéni vállalkozás egy viszonylag könnyen létrehozható vállalkozási forma, hisz az egyéni vállalkozás elindításához nem kell ügyvédhez menni, nem kell illetéket fizetni a bejegyzéshez, személyes ügyfélkapu birtokában a webes ügysegéd online felületén nagyon gyorsan létrehozható.

Bár ez nagyon egyszerűen hangzik, én mégis azt mondom, hogy egyéni vállalkozás indítása előtt is mindig konzultáljanak egy könyvelővel vagy adótanácsadóval, beszéljenek át minden kérdéses részletet, hisz a buktatókat, a lehetőségeket ők tudják elmondani.

Következő cikk sorozatomban bemutatom Önöknek az egyéni vállalkozás megkezdésének, folytatásának, szünetelésének és megszűnésének fontosabb tudnivalóit.

Nézzük meg elsőként, hogy ki lehet egyéni vállalkozó:

 • magyar állampolgár
 • EU tagállamának, vagy az EGT megállapodásban részes más államnak az állampolgára, vagy ezekkel azonos jogállást élvező más állam állampolgára
 • az előző pontban nem említett olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja
 • harmadik országbeli állampolgár, aki bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, a keresőtevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, valamint a humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadott vagy hontalan.

Nagyon fontos az is, hogy ki nem lehet egyéni vállalkozó:

 • kiskorú személy
 • az a személy, aki a cselekvőképességet érintően gondnokság alatt áll
 • akit bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó időtartamra végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek
 • aki egyéni cég, vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja

Az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló törvény rendelkezéseit nem kell alkalmazni az alábbi tevékenységekre:

 • Szja törvény szerinti mezőgazdasági őstermelői tevékenység
 • ügyvédi tevékenység
 • egyéni szabadalmi ügyvivői tevékenység
 • közjegyzői tevékenység
 • önálló bírósági végrehajtói tevékenység
 • szolgáltató állatorvosi tevékenység

Nagyon fontos, hogy az egyéni vállalkozó minden, a tevékenységével összefüggő kötelezettségéért teljes vagyonával felel (korlátlan felelősség).

Természetesen az egyéni vállalkozó is több tevékenységet végezhet, és a tevékenységei végzéséhez több telephelyet is létesíthet. Ami viszont nagyon fontos, hogy azt a gazdasági tevékenységet, mely hatósági engedélyhez kötött, csak az engedély birtokában végezheti.

Nagyon fontos, és sokszor elkerüli a figyelmünket, hogy az egyéni vállalkozó köteles személyesen közreműködni a tevékenység folytatásában, közreműködőként csakis alkalmazottat foglalkoztathat!

Azt a tevékenységet, mely képesítéshez kötött, az egyéni vállalkozó csak akkor folytathatja, ha maga megfelel a meghatározott képesítési követelményeknek, vagy az általa határozatlan időre foglalkoztatott személy felel meg ennek a képesítési követelménynek.

Több telephely esetén a képesítési követelményre vonatkozó előírásokat minden telephelyen érvényesíteni kell.

Ezen az oldalon leellenőrizheti, hogy az Ön tevékenységének gyakorlása engedélyhez kötött-e!

Az egyéni vállalkozónak a gazdasági tevékenység folytatása során a nyilvántartási számát, valamint az „E.V.” megjelölést minden esetben fel kell tüntetnie.

Az egyéni vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelephelye olyan ingatlan lehet, mely vagy az egyéni vállalkozó tulajdonában van, vagy a használatára jogosult (bérlet, szívességi használat stb)

Folytatjuk…..

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.