AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ 3.

Az egyéni vállalkozásról szóló cikkem következő részében az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos változásokat nézzük át.

Az egyéni vállalkozás nyilvántartásban szerepelő adatainak a megváltozását 15 napon belül köteles bejelenteni a nyilvántartást vezető szervnek.

Fontos tudni, hogy a természetes személy személyazonosító adataiban, a lakcímében, esetleg állampolgársági adataiban bekövetkezett változásokat nem kell külön bejelenteni!

Azoknak az egyéni vállalkozóknak, akik vállalkozói igazolvánnyal rendelkeznek és a változás az igazolványon szereplő adatokat érinti, a változás bejelentés feltétele, hogy a vállalkozói igazolványt a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja.
A vállalkozói igazolvány leadása is a változás bekövetkezte után kötelező, a megadott határidőn belül!

Az egyéni vállalkozó a vállalkozásában bekövetkezett változásokon túl köteles bejelenteni, ha a tevékenység gyakorlásához előírt jogszabályi előírásoknak nem felelt meg. Ebben az esetben a nyilvántartást vezető szerv a tevékenységet törli.

Egyéni vállalkozásban bekövetkezett változások bejelentése

  • a webes ügysegéd alkalmazásával jelentjük be a vállalkozás székhelyében, telephelyében vagy a tevékenységi körében bekövetkezett változásokat
  • a NAV adatmódosító nyomtatványa segítségével (T101E) jelentjük be az egyéb adatváltozásokat (levelezési cím, munkavégzés jellege, KATA, átalányadó, ÁFA stb. változásokat)
  • a helyi önkormányzatoknál is be kell jelenteni az egyéni vállalkozást érintő változásokat. Figyeljünk arra is, hogy a webes ügysegéden bejelentett változások nem jelennek meg automatikusan az önkormányzatok rendszerében!
  • A szünetelést, valamint a megszűnést a kamara oldalán az online regisztrációs felületen is be kell jelenteni

Az egyéni vállalkozó halála esetén az özvegy, vagy örökös folytathatja tovább a vállalkozói tevékenységet, ha a tevékenység folytatását 90 napon belül a Hatóságnál személyesen bejelenti. Természetesen csak abban az esetben folytathatja a tevékenységet, ha a tevékenység folytatásához szükséges összes feltételnek ő is megfelel.

Abban az esetben, ha az egyéni vállalkozót gondnokság alá helyezik, az egyéni vállalkozó nevében a törvényes képviselő is folytathatja a vállalkozást, amennyiben a gondnokság alá helyezésről szóló bírósági határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül ezt a tényt a Hatóságnál bejelenti.

Az egyéni vállalkozó a tevékenységét szüneteltetheti is. A szünetelés a bejelentés napját követő naptól hatályos. Figyelem KATÁ-sok! A KATA-s vállalkozásnál fontos tudni, hogy amennyiben csak 1 napot is élt az adott hónapban a vállalkozás, úgy arra a hónapra meg kell fizetni a rá vonatkozó tételes adó összegét, ezért nagyon fontos a bejelentés megtételének dátuma!

A szünetelés minimum 30 napig és maximum 2 évig állhat fenn. (2017. január 1-e előtt megkezdett tevékenység szüneteltetésére még a régi jogszabály érvényes. Ebben az esetben a szüneteltetés 5 év időtartamig lehetséges)

Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése esetén az alábbi bejelentéseket kell megtennünk:

  • webes ügysegéd oldalon, elektronikus úton bejelentjük a szüneteltetés tényét, melyről a hatóság igazolást állít ki, melyben szerepelnek az egyéni vállalkozás adatai, valamint a szünetelés kezdő dátuma is.
  • a szünetelés tényét haladéktalanul be kell jelenteni a NAV-nak, szintén elektronikusan a T1041-es nyomtatványon
  • a szünetelésről az önkormányzatot is értesíteni kell, a helyi önkormányzat adatmódosító nyomtatványán
  • KATA-s vállalkozás esetén a T101E nyomtatványon is be kell jelenteni a tételes adó alóli mentesülés tényét

A szünetelés ideje alatt az egyéni vállalkozó tevékenységet nem végezhet, új jogosultságot nem szerezhet, és kötelezettséget sem vállalhat. Az egyéni vállalkozó a tevékenység végzése alatt keletkezett fizetési kötelezettségeit a szünetelés alatt is köteles teljesíteni. A szünetelés ideje alatt az egyéni vállalkozási tevékenységet érintően bevallási kötelezettség nem keletkezik.

A szünetelés után újraindított egyéni vállalkozás bejelentett tevékenysége csak abban az esetben folytatható, ha a törvényi rendelkezéseknek az egyéni vállalkozó továbbra is megfelel.

Az egyéni vállalkozás szünetelés utáni újraindítását is

– a webes ügysegéd oldalán kezdeményezzük. A szünetelés végéről a Hatóság szintén elektronikus igazolást állít ki

– az újraindítást be kell jelentenünk a NAV felé, a kamara felé, valamint a helyi önkormányzat felé is

A vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó szüneteltetésének feltétele, hogy az igazolványt a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. Az igazolványt érvénytelenítik.

A vállalkozói igazolvány leadására a változás bejelentését követően kerülhet sor, a törvény által megadott határidőn belül!

Következik: az egyéni vállalkozás megszűnése, valamint a tevékenység ellenőrzése

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.