AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ 4.

Az egyéni vállalkozásról szóló cikkeim utolsó részében az egyéni vállalkozói tevékenység megszűnésével, valamint a tevékenység ellenőrzésével kapcsolatos információkat olvashatják.

Az egyéni vállalkozói tevékenység az alábbi estekben és időpontokban szűnik meg:

 • abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó a tevékenység megszűnését a Hatóságnak bejelenti, a bejelentés napjával
 • abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, vagy egyéni cég tagjává vált, a bejegyző határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző napon
 • amennyiben átruházással szerezte meg az egyéni cég vagyoni betétjét, úgy az átruházás napján
 • az egyéni vállalkozó halála napján
 • az egyéni vállalkozó gondnokság alá helyezése esetében az erről a tényről készült határozat jogerőre emelkedésének a napján
 • amennyiben az adóhatóság törli az egyéni vállalkozó adószámát, úgy az erről a tényről készült határozat jogerőre emelkedésének napján
 • az egyéni vállalkozást kizáró okok bekövetkezte esetében
 • a szünetelés kezdőnapját követő két év elteltével (öt év elteltével) , ha az egyéni vállalkozó nem jelenti be a tevékenység folytatását vagy megszűnését

Az egyéni vállalkozói tevékenység végzésére való jogosultság megszüntetéséről az illetékes Hatóságok elektronikus úton értesítik a nyilvántartást vezető szervet.

A Hatóságok megtilthatják az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását

 • amennyiben az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei nem állnak fenn
 • amennyiben az egyéni vállalkozás folytatását kizáró okok állnak fenn
 • amennyiben az egyéni vállalkozó a bejelentett tevékenységi körök egyikét sem folytathatja jogszerűen

Az egyéni vállalkozó tevékenység ellenőrzésének a célja, a vállalkozói tevékenység törvényességének a biztosítása.

A Hatóság a nyilvántartásba vételt (egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének a bejelentése) követő 30 napon belül (az egyéni vállalkozó tevékenység folytatása során bármikor) eseti jelleggel ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a törvényi rendelkezéseknek.

Amennyiben az ellenőrzés során a tevékenység folytatásának akadályát tárják fel, úgy a Hatóság felszólítja az egyéni vállalkozót az akadály elhárítására (pl. vegye ki a tevékenységi körei közül azt, melynek folytatásához nincs megfelelő engedélye)

Amennyiben az egyéni vállalkozó a megadott határidőn belül nem tesz eleget az ellenőrzés által meghatározott pótlásnak, felszólításnak, az ellenőrző hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntést hoz, melyről értesíti a nyilvántartást vezető szervet. A nyilvántartást vezető szerv törli a főtevékenységet, vagy tevékenységi köröket az egyéni vállalkozói nyilvántartásból.

Amennyiben az egyéni vállalkozó rosszhiszeműen jár el, vagy nem valós adatot szolgáltat, eljárási bírsággal sújtható.

Az egyéni vállalkozásról szóló cikkek általános információkat tartalmaznak, a legfontosabb szabályokra hívják fel a figyelmet. Nem tartalmaznak minden információt, ezért kérem, minden esetben keressék fel könyvelőjüket, adótanácsadójukat az Önöket érintő probléma megbeszélése végett!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük