Befektetett eszközök – immateriális javak

Az elkövetkező időszakban szeretném, ha egy kicsit bővebben megismerkednénk a számlatükör tartalmával, az egyes számlaosztályokon belül pedig igyekszem a főbb eseményeket a kontírozási tételekkel bemutatni.

Természetesen az itt használt főkönyvi számok csak bemutató jellegűek, szabadon változtathatóak, bővíthetőek.

Az 1-es számlaosztály tartalmazza a befektetett eszközöket.

Befektetett eszközök közé soroljuk azokat az eszközöket, melyek tartósan, egy évnél tovább szolgálják a vállalkozás érdekeit, tevékenységét.

A befektetett eszközök csoportosítása:

 • immateriális javak
 • tárgyi eszközök
 • beruházások, felújítások
 • befektetett pénzügyi eszközök

Az immateriális javak között a nem anyagi eszközöket, például a vagyoni értékű jog (az ingatlanhoz kapcsolódó kivételével) a szellemi termékek, az üzleti vagy cégérték, az alapítás átszervezés aktivált értéke, a kísérleti fejlesztés aktivált értéke mutatjuk ki.

Vagyoni értékű jogok például a bérleti jog, használati jog, licenc, koncessziós jog, játékjog, szellemi termékek felhasználási joga

Szellemi termékek például szabadalom, használati minta, know-how, védjegy, kereskedelmi név, szoftver, műszaki terv, jogvédelemben nem részesülő, de esetlegesen monopolizált szellemi javak

Üzleti vagy cégérték a megvásárolt üzletágért fizetett ellenérték és az állományba vett egyes eszközök piaci értékének, valamint az átvállalt kötelezettségek ezen törvény szerinti értékeléssel meghatározott értékével csökkentett különbözete. Amennyiben a fizetett ellenérték kevesebb, úgy negatív üzleti értékről beszélünk.

Az immateriális javakról egyedi nyilvántartást kell vezetni. Az egyedi nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

 • megnevezés
 • szállító megnevezése
 • beszerzés / üzembe helyezés időpontját
 • beszerzési / előállítási értéket (bruttó érték)
 • értékcsökkenési leírás módját és mértékét
 • az elszámolt értékcsökkenés összegét (számviteli tv. szerint valamint adótörvény szerint)
 • nettó érték
 • kivezetés (értékesítés, selejtezés, megsemmisülés) esetén annak dátumát

Az immateriális javak bruttó értékét, a halmozott értékcsökkenést, valamint a nettó értéket legalább az év végén egyeztetni kell a főkönyvi számlákkal. Amennyiben az eltérés a főkönyvi számlákon nem található, úgy a főkönyvi számlákat az ellenőrzött analitikára kell helyesbíteni.

 Ismerkedjünk meg az immateriális javak fontosabb eseményeivel.

 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

Növekedések:

T 111-117 – K 491 (T 491 – K 118,119) Nyitás

T 111-115 – K 454 Számlázott vételár

T 466

T 111-115 – K 38 Elszámolás a fizetett összegben a bank értesítése, ill. a

T 466                   pénztárbizonylat alapján.

T 111-115 – K 9647 Térítés nélküli átvétel

T 111-115 – K 4792 Kapott apport értéke

T 114 – K 5821 Saját előállítású szellemi termék állományba vétele

T 118 – K 8663 Visszaírás

T 118 – K 111-115 Értékesítéskor, apportáláskor, térítés nélküli átadásnál, hiány,

megsemmisülés esetén az elszámolt értékcsökkenés átvezetése

 

Csökkenések:

T 118, 119 – K 111-115  Értékesítéskor, apportáláskor, térítés nélküli átadásnál, hiány,

megsemmisülés esetén az elszámolt értékcsökkenés átvezetése

T 86 – K 111-115  Értékesítéskor a nettó érték elszámolása

T 86 – K 111-115  Apportáláskor a nettó érték elszámolása

T 86 – K 111-115  Térítés nélküli átadásnál a nettó érték elszámolása

K 467 a fizetendő ÁFA

T 86 – K 111-115  Hiány, megsemmisülés esetén a nettó érték elszámolása

T 86 – K 118 Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

T 57 – K 119  Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása

T 119 – K 111-115 Értékesítéskor, apportáláskor, térítés nélküli átadásnál, hiány,

megsemmisülés esetén az elszámolt értékcsökkenés átvezetése

T 492 – K 111-117 (T 118, 119 – K 492) Zárás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük