Számviteli szabályzatok

A 2000. évi C. törvény a számvitelről 14.§ (3-5) bekezdése rendelkezik arról, hogy a gazdálkodóknak ki kell alakítani és írásba kell foglalnia az adottságainak megfelelő számviteli politikát.

A számviteli politika keretein belül írásban kell rögzíteni az e törvény által előírt szabályzatokat:

 • számviteli politika
 • bizonylati rend
 • értékelési szabályzat
 • leltározási szabályzat
 • selejtezési szabályzat
 • számlarend
 • pénzkezelési szabályzat

A számviteli szabályzatokat csak azoknak a gazdálkodóknak kell elkészíteniük, akik a számviteli törvény hatálya alá tartoznak.

A számvitelről szóló törvény alapján mentesülnek a számviteli szabályzatok készítése alól:

 • mikrogazdálkodói beszámolót készítő vállalkozás
 • minden egyéb vállalkozó, aki nem tartozik a számviteli törvény hatálya alá

A szabályzatok elkészítéséért, valamint azok módosításáért a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult személy a felelős. Nem a könyvelő! Ezt a hivatkozott törvény 14. § (12) bekezdése írja elő.

A számviteli szabályzatokat az alábbi határidők betartásával kell elkészíteni (14. § (11) bekezdés:

 • újonnan alakult gazdasági társaság esetében az alakulástól számított 90 napon belül
 • számviteli törvény változása esetén a változásokat 90 napon belül át kell vezetni a szabályzatokon, vagyis módosítani kell azokat

2016. január 1-től olyan mértékű változások léptek életbe a Számviteli Törvény vonatkozásában, hogy azt minden cégnek figyelembe kell vennie. Eddig elégséges volt minden év elején az előző évre vonatkozó szabályzatokat frissíteni, pusztán a változásokat átvezetni a már kész szabályzatokon.

2016. január 1-től a változások átvezetése már nem elégséges, illetve nem is lehetséges. Szükségessé vált a szabályzatok teljes körű újratervezése és elkészítése, figyelembe véve a 2016-tól érvényes Számviteli Törvény új előírásait.

A számviteli szabályzatok megsértéséért az Art. és a Btk. szabályai szerinti kell felelni egy esetleges erre irányuló ellenőrzés során (170. § (1-2) bekezdés:

 • az Art. 172. § (1) bekezdése szerint 200 – 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírság szabható ki
 • a Btk. 403. § (1) bekezdése alapján a számvitel rendjének megsértése miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető a felelős személy

Cégünk rövid határidő vállalása mellett elkészíti cégre adaptált szabályzatait, de lehetőséget adunk arra is, hogy az általunk rendelkezésre bocsájtott szabályzat minta lapján Önök készítsék el a megfelelően kialakított saját szabályzatukat.

Az általunk elkészített szabályzatokat minden évben a törvényi változásoknak megfelelően frissítjük (megrendelés alapján).

Személyre szabott ajánlatunkért keressen minket az alábbi elérhetőségen.