Befektetett eszközök – tárgyi eszközök, tenyészállatok

Az elkövetkező időszakban szeretném, ha egy kicsit bővebben megismerkednénk a számlatükör tartalmával, az egyes számlaosztályokon belül pedig igyekszem a főbb eseményeket a kontírozási tételekkel bemutatni.

Természetesen az itt használt főkönyvi számok csak bemutató jellegűek, szabadon változtathatóak, bővíthetőek.

Az 1-es számlaosztály tartalmazza a befektetett eszközöket.

Befektetett eszközök közé soroljuk azokat az eszközöket, melyek tartósan, egy évnél tovább szolgálják a vállalkozás érdekeit, tevékenységét.

A befektetett eszközök csoportosítása:

 • immateriális javak
 • tárgyi eszközök
 • beruházások, felújítások
 • befektetett pénzügyi eszközök

A befektetett eszközök közül most a tárgyi eszközökkel ismerkedünk meg.

Tárgyi eszközök között mutatjuk a rendeltetésszerűen használatba vett anyagi eszközöket és tenyészállatokat, melyek tartósan szolgálják a gazdálkodás tevékenységét.

Ingatlanok és az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok között mutatjuk ki a földterülete, a telket, a telkesítést, az épületet, az épületrészt, az egyéb építményt, az üzemkörön kívüli építményeket, valamint az ezekhez kapcsolódó vagyoni értékű jogokat.

Műszaki berendezések, gépek, járművek között mutatjuk ki a gazdálkodó tevékenységét közvetlenül szolgáló erőgépeket, egyéb gépeket, berendezéseket, járműveket és egyéb szállító eszközöket, hírközlő berendezéseket, számítástechnikai eszközöket, valamint a bérbe vett eszközökön végzett, aktivált beruházásokat.

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek között mutatjuk ki a műszaki berendezések közé nem sorolt, a gazdálkodó tevékenységét közvetetten szolgáló berendezéseket, járműveket, irodai és igazgatási berendezéseket, az üzemkörön kívüli berendezéseket, valamint a bérbe vett eszközökön végzett, aktivált beruházásokat.

Tenyészállatok között kell kimutatni azokat az állatokat, melyek tartása során leválasztható terméket termelnek (pl. szaporulat), valamint az értékesítésük során a költségek megtérülnek, függetlenül attól, hogy mennyi ideig szolgálják a gazdálkodás tevékenységét. A tenyészállatokról állat nyilvántartási könyvet kell vezetni.

Számviteli szempontból tenyészállatnak minősül az állat

 • az első elléstől vagy az első fedeztetéstől
 • az egyéb feladatot ellátó állat az első feladatra történő alkalmazástól (őrzés, igavonás, lovagoltatás stb)

A tenyészállattá minősítés előtt a 2-es számlacsoportban kell nyilvántartani az állatokat.

 Tenyészállatoknál az állománynövekedés:

 • vásárlás
 • tenyészállattá minősítés

Tenyészállatoknál az állomány csökkenés:

 • értékesítés
 • hízóba állítás
 • vágásra átadás
 • elhullás
 • értékcsökkenés

A tárgyi eszközökről egyedi nyilvántartást kell vezetni. Az egyedi nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

 • megnevezés
 • szállító megnevezése
 • beszerzés / üzembe helyezés időpontját
 • beszerzési / előállítási értéket (bruttó érték)
 • értékcsökkenési leírás módját és mértékét
 • az elszámolt értékcsökkenés összegét (számviteli tv. szerint valamint adótörvény szerint)
 • nettó érték
 • kivezetés (értékesítés, selejtezés, megsemmisülés) esetén annak dátumát

A tárgyi eszközök bruttó értékét, a halmozott értékcsökkenést, valamint a nettó értéket legalább az év végén egyeztetni kell a főkönyvi számlákkal. Amennyiben az eltérés a főkönyvi számlákon nem található, úgy a főkönyvi számlákat az ellenőrzött analitikára kell helyesbíteni.

 Ismerkedjünk meg a tárgyi eszközök fontosabb eseményeivel.

 12 – 15. TÁRGYI ESZKÖZÖK, TENYÉSZÁLLATOK

Növekedések:

T 12-15 – K 491 (T 491 – K 118,119) Nyitás

T 15 – K 454 Számlázott vételár

T 466

T 12-14 – K 161 Tárgyi eszköz aktiválása

T12-14 – K 162 Felújítás elszámolása a felújítás befejezésekor

T 12-15 – K 9647 Térítés nélküli átvétel alapján.

T 12-15 – K 4792 Kapott apport értéke

T 127, 137, 147, 157 – K 417 Értékhelyesbítés elszámolása

T 15 – K 51 Tenyészállattá átminősítés

Csökkenések:

T 128,129, 138, 139, 148, 149  – K 12-15  Értékesítéskor, apportáláskor, térítés nélküli átadásnál, hiány, megsemmisülés esetén az elszámolt értékcsökkenés átvezetése

T 86 – K 12-15  Értékesítéskor a nettó érték elszámolása

T 86 – K 12-15  Apportáláskor a nettó érték elszámolása

T 86 – K 12-15  Térítés nélküli átadásnál a nettó érték elszámolása

K 467 a fizetendő ÁFA

T 86 – K 12-15  Hiány, megsemmisülés esetén a nettó érték elszámolása

T 86 – K 128, 138, 148, 158 Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

T 57 – K 129, 139, 149, 159  Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása

T 21, 22 – K 12-14 Átsorolás tárgyi eszközből anyagba

T 417 – K 127, 137, 147, 157 Értékhelyesbítés csökkentése vagy megszüntetése

T 492 – K 12-16 Zárás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük