Időszaki elszámolású ügyletek számlázási szabályai 2016. január 1-től (számlák korrekciója)

Folyatva előző cikkeinket, az időszaki elszámolású ügyletek új számlázási szabályaival kapcsolatban, említést kell tennünk a számlák korrekcióiról is. Korrekcióra több okból is sor kerülhet. Ebben a cikkben nem szeretnénk kitérni a korrekciók okaira, inkább a számlázási megoldásokat igyekszünk bemutatni.

A korrekció eredményeképpen az ellenérték nő (2015. december 31-ét követően):

  • korrekciós számlát kell kiállítani és a számlakibocsátónakönellenőrizni kell az eredeti számla szerinti bevallást (Áfa törvény 170. §)
  • a korrekciós számla befogadójának a korrekciós számla kézhezvételének időszakának bevallásában számolja el a különbözetet fizetendő adót növelő tételként. A különbözet nem szerepeltethető későbbi bevallásban, mint a korrekciós számla kibocsátást követő hónapot tartalmazó adóbevallás (Áfa törvény 153/D. §.)

A korrekció eredményeképpen az ellenérték csökken (a 2016. január 1-je előtti és az új szabályok ebben az esetben megegyeznek):

  • a korrekciós számla kibocsátójánál nem lehet önellenőrizni, hanem a korrekciós számla befogadó általi kézhezvételének időpontjában kell figyelembe venni a csökkenést. Azonban a korrekciós számlát ki kell állítani.
  • a korrekciós számla befogadója a korrekciós számla kézhezvételének bevallásától számítva, az elévülési időn belül bármelyik bevallásban elszámolhatja a levonható adó növekedést.

Abban az esetben, ha több időszak adatairól számolnak el a számlában és az elszámolandó különbözet pozitív (jellemzően közüzemi számlák), 2016-ig nem kell önellenőrizni, mert az új számla, új fizetési határideje új teljesítésnek minősül, melyről idén új számlát kell kiállítani.

2016. január 1-től az új elszámolással érintett új időszak tekintetében meg kell vizsgálni, hogy az új szabály szerinti 4 teljesítési időpont közül melyiket kell alkalmazni. Abban az estben, ha az elszámolásra az időszak utolsó napjától számított 60. napot követően kerül sor, akkor szükség lehet a 60. napot tartalmazó áfa bevallás önellenőrzésére.

Példa:

2016.január-december időszakról 2017. április 20-ig számolnak el, nincs szükség az önellenőrzésre, mert a márciusi bevallásban figyelembe lehet venni a tételeket (60. nap = március 1.). Április 20-a utáni elszámolás már önellenőrzést von maga után, hisz a bevallás már benyújtásra került.

A korrekciós számla befogadója 2016. január 1-je előtt és után is, a korrekciós számla kézhezvételének bevallásában számolja el a különbözetet, viszont nem szerepeltethető későbbi bevallásban, mint a korrekciós számla kibocsátását követő hónapot tartalmazó adóbevallás. (Áfa törvény 153/D. §.)

Abban az esetben, ha több időszak adatairól számolnak el a számlában és az elszámolandó különbözet negatív akorrekciós számla kiállítójának nem kell önellenőrizni, mert a csökkenést a számla vevő általi átvételének időszakában kell figyelembe venni. Helyesbítő számlát ki kell állítani. (Áfa törvény 153/B. §.)

A korrekciós számla befogadója a korrekciós számla kézhezvételének bevallásában számolja el a különbözetet fizetendő adót növelő tételként. A korrekció által kimutatott adó változást nem szerepeltetheti későbbi bevallásban, mint a korrekciós számla kibocsátását követő hónapot tartalmazó adóbevallás (Áfa törvény 153/D. §.)

Téves adókulcs vagy adóösszeg szerepeltetése esetén a korrekciós számla kibocsátójánál csak akkor kell önellenőrizni, ha az adókulcs, illetve az adó összege csökken a korrekció során. Korrekciós számlát szükséges kiállítani.

Amennyiben az adókulcs vagy az adó összege nő, akkor a korrekciós számla kiállítsa mellett az önrevíziót is be kell adni.

A korrekciós számla befogadója a korrekciós számla kézhezvételének bevallásában számolja el a különbözetet fizetendő adót növelő tételként, de nem számolhatja el későbbi időpontban, mint a számla kibocsátását követő hónapot tartalmazó adóbevallás, ha a korrekció eredményeképpen csökken a levonható adó.

Amennyiben egy időszakról nem állítottak ki számlát és pótolják, akkor egy új normál számlát kell kiállítani.

2016. január 1-től az időszak utolsó napjától számított 60. napra vonatkozó önrevízióval kell rendezni a pótlólagos számlakiállítást.

Amennyiben a pótlólagos számlát az időszakot követő 60 napon belül kiszámlázzák és a fizetési határidő is 60 napon belül van, akkor a teljesítési időpont a fizetési esedékesség.

Több korábban kiállított számlát is lehet egy, csoportos korrekciós számlával korrigálni, ha az azok eredményeként elszámolandó adókülönbözet ugyanabba a bevallási időszakba esik.

  • amennyiben nő a fizetendő adó, akkor csak ugyanazon bevallási időszaki teljesítési időpontú számlákat lehet egy bizonylattal korrigálni. Önellenőrzés szükséges.
  • amennyiben csökken a fizetendő adó, akkor eltérő bevallási időszaki teljesítési időpontú számlákat mindig lehet egy bizonylattal korrigálni. Nincs önellenőrzés.
  • amennyiben a korrekció nem eredményez adó- vagy adóalap eltérést, az eltérő bevallási időszaki teljesítési időpontú számlák korrigálhatóak. Nincs önellenőrzés.

A csoportos korrekciós számlán az összes helyesbítéssel érintett számlaszámra utalni kell.

Cikkeinkben megpróbáltunk segítséget nyújtani a 2016. január 1-től hatályba lépő új számlázási szabályok útvesztőjében, kiemelve a leggyakrabban felmerülő lehetőségeket.

Reméljük példáinkkal sikerül könnyebbé tenni az átállást!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük