KATA változások 2021. január 1-től

  1. július 03-án elfogadta a Parlament a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítását. Az új rendelkezéseket 2021. január 1-től kell alkalmaznunk.

Nézzük át, ismerjük meg a jelenleg elfogadott módosító rendelkezéseket.

  • a magánszemély csak egy vállalkozásban lehet kisadózó. A NAV januártól visszautasítja annak a magánszemélynek a kisadózói bejelentését, aki már szerepel a nyilvántartásban, mint kisadózó. Ennek a feltételnek a kisadózónak 2021. január 1-től kötelező megfelelnie. Amennyiben ez a feltétel nem valósul meg, úgy az állami adóhatóság, határozat megküldése mellett, hivatalból törli az elsőként bejelentett jogviszony kivételével az összes többi kisadózói jogviszonyt.

 

  • amennyiben egy vállalkozás kisadózóként számláz vele kapcsolt viszonyban levő vállalkozásnak, akkor a számlát befogadó köteles értékhatár nélkül 40%-os adót megállapítani, és a tárgy hónapot követő hónap 12-ig bevallani, valamint megfizetni az adót. A bevallásban fel kell tüntetni a kisadózó vállalkozás adószámát, nevét és címét is. Ez nem csak belföldi, hanem külföldi adóilletőségű vállalkozás tekintetében is igaz.

 

  • Amennyiben egy kisadózó vállalkozás év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó számlát bocsájt ki ugyanazon vállalkozás részére, a 3 millió forintot meghaladó rész után 40% adót köteles fizetni. A 40%-os mértékű adót abban az esetben, ha belföldi a vevő, magának a vevőnek kell fizetni, viszont külföldi vevő esetében maga a kisadózó vállalkozás fizeti meg a költségvetés részére.

A 40%-os adó alapjánál nem kell figyelembe venni:

  • azt az összeget, melyet az Egészségbiztosítási Alapból származó finanszírozásként kap a kisadózó
  • azt az összeget, melyet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint költségvetési szervtől kap a kisadózó
  • azt az összeget, melyet jogszabályban meghatározott díjazás alapján kap a kisadózó

A szerződéses jogviszonyba lépő kisadózó vállalkozásnak a szerződés megkötésekor kötelessége írásban tájékoztatni a kifizetőt, hogy kisadózó vállalkozásnak minősül. Amennyiben a kisadózói minőségében változás áll be, úgy a változás kezdő időpontjának megjelölésével kötelessége tájékoztatni a vele szerződésben álló kifizetőt.

Természetesen a százalékos mértékű adó megfizetése nem mentesíti a kisadózó vállalkozást a havi tételes adó megfizetése alól.

Januártól kiegészül a törvény 8.§ (9) bekezdése egy új ponttal, miszerint azokra a hónapokra nem kell megfizetni a tételes adót, mely idő alatt az ügyvédi iroda tagjaként folytatott ügyvédi tevékenységet az ügyvédi tevékenységekről szóló törvény rendelkezései szerint szüneteltette.

A tételes adó alóli mentesülést a NAV által rendszeresített nyomtatványon kell bejelenteni. Ezen bejelentés alól mentesülnek januártól azok a kisadózó egyéni vállalkozások, melyeknél a bejelentést az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése miatt kellett megtenni. Ezt a bejelentést a rendelkezésre álló adatok alapján a NAV automatikusan, hivatalból elvégzi.

Azt viszont be kell jelenteni, ha a szünetelés alatt a kisadózóként folytatott tevékenységébe tartozó munkát végez.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük